İnsan Kaynakları

Yetkinlik, Bilinç ve Eğitim:

Kurumumuz hizmet kalitemizi etkileyen işlerde çalışan personelimizin uygun öğrenim, eğitim, beceri ve tecrübe sahibi olması esas alınmaktadır. Belirlenmiş olan kriterlere (Ref: Görev tanımları ve Eğitici Alımını Belirleyen Prosedür PR.10) uymayan personelimizi eğiterek ya da eğitim almasını sağlayarak sistemimize uygun hale getirmek ve mevcut personelimizin kendi alanındaki gelişmeleri takip etmelerini sağlamak amacıyla “Hizmet İçi Eğitim Prosedürü” (PR.05) oluşturulmuştur.
Kurumumuz üst yönetimi, yetkilendirme ve görev dağılımında personelin bilgi, beceri yeteneklerini göz önünde bulundurur.

Kurumumuzun kültür ve meslek dersleri öğretmenleri üst yönetim tarafından atanır. Kadro öğretmenlerinin yetersiz olduğu kültür/meslek dersleri için sözleşmeli öğretmenler temin edilir.

Kurumda gerekli becerilere ve uzmanlığa sahip çalışanlar görevlendirilir. Bu kişilerin sürekli gelişmeye yönelik olarak bilgilendirilmeleri şu şekilde sürdürülür:

  • Yazılı görev talimatları,
  • İşbaşı/oryantasyon eğitimleri
  • Planlı eğitimler (MEB Hizmetçi Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından belirlenmekte ve uygulanmaktadır.)

Kurumumuza yapılacak dilek, şikayet, önerilerinizi info@balkanlarkoleji.k12.tr

İş başvurusu ve İnsan Kaynakları ile ilgili konular için : ik@balkanlarkoleji.k12.tr

Adreslerimizi kullanabilirsiniz.