Kurum Eğitim Felsefemiz

■  Zengin ve çeşitlendirilmiş bir eğitim programı ile ülke ve dünya koşullarına uyum sağlayan, öz benliği gelişmiş, problem çözme ve karar verme becerileri gelişmiş bireyler yetiştirmek,

■   Eğitimde yaratıcı ve yenilikçidir. Akademik bilgi ve beceri kazandırmanın yanı sıra sosyal, psikolojik, fiziksel ve zihinsel ilgi ve beklentilere yanıt verecek kapsamlı, zengin ve esnek bir program bütünü sunmak,

Eğitim ve öğretimin her aşamasında öğrenci, öğretmen ve aileyi okulun temel zenginliği ve kaynağı olarak görür ve bu öğeleri merkeze alan, sevgi ve saygı içinde onların eğitiminden ve okuldan beklentileri etrafında biçimlenmiş bir eğitim anlayışını savunmak ve uygulamak,

 

■Öğretmeni sadece bir uygulayıcı değil, eğitim ve okul konusunda temel kararlara katılan aktif bir katılımcı, üzerine yatırım yapılması gereken en önemli ve vazgeçilmez bir insan kaynağı olarak görmek ve eğitim- öğretim sürecindeki uygulamaları ve değerlendirmeleriyle, bir üst öğrenim programı için gerekli bilgi ve donanımını sağlamak, 

■Tüm bunları gerçekleştirmek için esnek, katılımcı ve demokratik bir okul kültürünün oluşmasını sağlamak,