Akademik Hedefimiz: Bir üst akademik yaşantının alt yapısını oluşturacak bilgi, kültür, donanım ve değerler bütününe sahip olan, bilgiyi ve bilimi yaşama taşıyan gençler yetiştirmektir. 

 

Sosyal Hedefimiz: Bireysel gelişimindeki gereksinimlerinin farkına varan, bu gereksinimleri karşılayacak duygusal yeterliliği ve becerisi olan, estetik ve etik değerleriyle evrensel düşünebilen gençler yetiştirmektir.

 

Öğrenci Yetiştirme Hedefimiz 

Çocuklarımız ve gençlerimiz, geleceğimizin şekillendiricisidir. Onların eğitimi ve öğretimi ne kadar sağlam olursa geleceğimiz o kadar güvenli olacaktır. Geleceğimizi emanet edeceğimiz gençleri en doğru şekilde yetiştirmek, birinci hedefimizdir.

Balkanlar Koleji Öğrencisi:

  • Atatürkçü düşüncenin ışığında, demokratik, laik, İnsan haklarına saygılı,
  • Okuma alışkanlığı kazanmış, Türkçeyi doğru kullanabilen,
  • Bilimsel düşünen, araştırmacı ve yaratıcı,
  • Tam bilgi donanımlı, teknolojik gelişmeleri takip eden, bilgisayar programlarına ve kullanımına hâkim,
  • En az iki yabancı dili konuşabilen,
  • Sanatsal beğenisi ve estetik anlayışı gelişmiş,
  • Kendisiyle barışık, üretken ve yeniliklere açık,
  • Barıştan yana, ulusal ve evrensel değerlere sahip,
  • Öz güven sahibi, kendini ifade edebilen ve eleştirel düşünebilen bir birey olarak okullarımızdan mezun olur.