ERYETİŞ BALKANLAR EĞİTİM KURUMLARI MİSYON VE VİZYONUMUZ

          Ekonomik, sosyal ve kültürel yönden gelişmenin ve kalkınmanın en etkin aracı eğitimdir. Dünyada bilgi, teknoloji ve iletişim alanında meydana gelen temel değişimler, eğitimi doğrudan etkilemektedir. Bu nedenle hızlı değişen dünyada çocuklarımızın alacağı eğitimin önemi de o denli artmaktadır.

             Eryetiş& Balkanlar Eğitim Kurumları olarak görevimiz; Öğrencilerimizi, bireysel gelişim özelliklerinin önemsendiği ve kendilerini gerçekleştirme fırsatlarının yaratıldığı ortamlarda, Atatürkçü düşünceyi özümsemiş, çağdaş yaşamın gerektirdiği bilgi, beceri ve değerlerle donatılmış bireyler olarak yetiştirmektir.

          Eryetiş& Balkanlar Eğitim Kurumları, Eryetiş Kültür, Eğitim ve Spor Vakfı’nca, 1999 yılında kurulan Eryetiş Eğitim Kurumları ve Balkan Üniversitesinin akademik alanındaki deneyimleri ile ulusal ve evrensel değerlerin farkındalığını yaşatacak, çağdaş eğitim anlayışı ve modern tesisleriyle, 2011- 2012 eğitim ve öğretim yılında faaliyetine başlamıştır.

Balkanlar Kolejinde; İlgiyi sevgiye dönüştüren ve bilgi ile bilgi üreten bir toplum anlayışı benimsenmiştir.

Tüm programlarımız öğrencilerimizin akademik ve sosyal gelişimlerini başarıya ulaştıracak kararlılıkta geniş kapsamlı oluşturulmaktadır

Bu anlayışa uygun sürece dayalı, kişinin kendini gerçekleştirme ve sosyal başarısına önem veren, öğrencilerimizin algılama düzeylerine göre programlama ile akademik başarılarını destekleyen tam öğrenme modeli uygulanmaktadır.

Balkanlar Koleji olarak öğrencilerimizin evrensel düşünebilmelerinde yabancı dilin önemine olan inancımızla, Lisede Hazırlık sınıflarımızdan başlayan Yabancı Dil öğretimi, bir bütünlük içinde Lise son sınıfa kadar ekip çalışması anlayışıyla sürdürülmektedir.

                Lise Hazırlık sınıflarımıza 8. sınıf MEB Merkezi Lise Geçiş Sınavı)  sınav sonucuna göre veya Balkanlar Koleji Giriş Sınavına göre kontenjanımız sayısı kadar puan sıralaması ile öğrenci alınmaktadır.

            “ Her çocuk öğrenebilir” anlayışından hareketle eğitim kurumlarımızdaki eğitim ve öğretim faaliyetlerimizi tam öğrenme modeli ve çoklu zekâ anlayışına dayalı her çocuğun kendine özgü zekâ profili içinde, öğrenme hızlarının farklı olduğunu biliyor ve modellemelerimizi onların öğrenebileceği bir düzeyde planlıyoruz.

          Eryetiş& Balkanlar Eğitim Kurumları olarak görevimiz; yarınların Türk Gençliğini yetiştirmekte ki sorumluluğumuzun bilinci ile ülkemizin tarihi, kültürel, sosyal ve ahlaki değerlerini bilen, Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyetin temel değerlerine sahip çıkan, bilim ve teknoloji alanındaki değişimleri takip eden, doğaya, sanata ve insanlığa karşı sorumluluklarını yerine getiren, karar verme yeteneği gelişmiş mutlu bireyler yetiştirmektir.

          Balkanlar Koleji olarak haftalık ders programımız tam gün eğitim vermek üzere haftada 45 saat olup, dünyada seçkin okullar arasında yerini alabilmesi için MEB programlarının yanında uluslararası standartlara uygun zenginleştirilmiş eğitim programları uygulanmaktadır.